ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Ценообразуване за услуги и ремонти

( Оценка 3.6 ) от ( 21 отзива )

 Елвидом ООД таксува своите клиенти с такса посещение в размер на 30 лв с ДДС в рамките на град София. Таксата покрива разходите на фирмата до адреса на клиента. При необходимост от проверка за даден проблем таксата е 18 лв. и включва подробен оглед, диагностика, консултация и становище (оферта при евентуален ремонт) за отстраняване на проблема. 

Таксата от 30 лв се добавя към цента за ремонта, ако ремонта е на стойност до 120 лв. При стойност на ремонт над 90 лв клиента се освобождава от таксата за посещение. Цена от 120 лв се има предвид цена на услугата (труда), без ДДС и без включени транспорти разходи и материали.

Когато получите писмена или устна оферта и сте съгласни с цената, ние започваме работа единствено и само след подписване на декларация и договор за услуга със съответните стойности и дейности, които ще извършим в дома ви.

НЕ ЗАПОЧВАМЕ работа без предварителното информиране на клиента, както и без подписани документи от страна на клиента, че е запознат с цената и дейностите и начина на тяхното изпълнение. За ремонт и изграждане на незаконни обекти, инсталации и системи отговорност носи поръчителя и собственика на обекта.

За всички видове нестандартни дейности и услуги, които отсъстват от ценоразписа се определят на място по усмотрение на техника придържайки се към ценовите разбивки на фирмата, които са обявени във фирменият сайт.  Запознавнето на клиента с цените и ценообразуването е задължително в писмен вид. 

Ценим и уважаваме клиентите, тяхната собственост и права и се стараем усърдно да спазваме моралните правила и ценности, както и всички нормативни документи в РБ.