ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Електро инсталации

( Оценка 4.3 ) от ( 10 отзива )

изграждане и ремонт на електроинсталации Електро инсталации има във всяка сграда. Всяка ел инсталация е проектирана и изпълнена спрямо предназначението на сградата. Самите електроинсталации по вид и приложение биват много видове, но ние можем да ги разделим на няколко основни. Това са монофазни ел.инсталации, трифазни ел.инсталации, скрити електроинсталации или още вътрешни електроинсталации, електроинсталации за открит монтаж, силови ел.инсталации и осветителни електроинсталации и още много други видове и типове електро инсталации. Като основни групи ел инсталациите се разделят на: силови и слаботокови електро инсталации. Стълбищното осветление в жилищните сгради също е вид електро инсталация, от тип осветителни инсталации.

 Еликтро инсталациите са сложна структура от проводници, кабели, разклонителни кутии, електрически ключове за управление, ел ключове за осветление, контакти, контактори,  пускатели, автоматични предпазители, защити по ток, токови защити, катодни отводители, заземители, табла, електромери, бушони, шини, стълбищне автомати, релета за време, таймери и програматори, както и още много други компоненти. За изграждане на една ел инсталация се изисква проект, опитен персонал от електро техници, електро маатериали и екип извършващ проверка и контрол на работният екип. Всяка ел инсталация се нуждае от поддръжка и ремонт.

 Електро инсталацията извършва пренос на ел енергия до консуматора, като основна задача е обезопасяване на процесите по пренос и експлоатацията на електро енергията. 

Изграждане на електро инсталации / полагане на ел инсталация 

Електротехниците на Елвидом ООД имат необходимата квалификационна степен за работа по всички изброени видове електроинсталации. Елвидом ООД извършва:

За всичких електро услуги предлагани от Елвидом ООД клиента получава гаранция за изпълнение. Елвидом ООД работи в София и страната.

elektromer2el_tehnici_2zahranv_kabel_4