ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Монтаж на дефектнотокова защита

( Оценка 3.8 ) от ( 19 отзива )

Монтаж на дефектнотокова защита Дефектно токовите защити (ДТЗ) са вид електрически прекъсвач. Монтаж на дефектнотокова защита се извършва в електрическите табла, като се свързват в малко по-сложна електрическа схема. През обикновените електрически предпазители преминава само фаза, докато през ДТЗ преминава нула и фаза.

 Целта на дефектно токовата защита е да изключи тока в много кратък и бърз период от време, недостатъчен да нанесе вреди по човешкото тяло. Стандартният електрически прекъсвач няма да защити човека при попадане под напрежение. Тъй като, за да изключи са му необходими ток от порядъка на стотици mA. Ролята на ДТЗ е да реагира приток в рамките до 30 mA, които всъщност не е опасен за човешкият организъм.

Монтаж на дефектнотокова защита

 По долу ще обясним подробно предназначението и действието на ДТЗ като устройство. Искаме да поясним начина на свързване на ДТЗ в двужилна инсталация. ДТЗ работи само при правилно изпълнена електрическа схема и трижилна инсталация от типа (TN-S). При липса на трето, заземително жило в проводника, по-добре не монтирайте ДТЗ. Защитата няма да работи. Необходимо е инсталиране на третото жило по цялата дължина на токовият кръг защитаван от устройството и едва тогава монтаж на ДТЗ.

 При монтаж на дефектнотокова защита с допълнително прекарано трето жило, началото на третото жило е задължително свързана в електрическото табло към  нулевият проводник или шина, но преди ДТЗ. Това е правилото за работа на ДТЗ при двужилни електро инсталации.

 Много от потребителите, а дори и ел техници не са запознати с ДТЗ(дефектно токова защита). Не се знае как работи, как се свързва в електрическите табла и ел инсталации и за какво служи, което е причина да сме се натъквали на неправилно и опасно монтирани ДТЗ. Под опасно монтирани се разбира с грешна схема, несработващи или обърнати обратно на схемата. Често срещани са грешките и на свързвани на ДТЗ само с два проводника - фаза и нула (L и N), без наличие на третия т и основен заземяващият контур.

Ще изложим отново най-важното за монтаж на ДТЗ:

 ДТЗ е електрическа апаратура служеща за предпазване на човешкото тяло от вредите на тока, както и за защита на електрическите линии. Любознателните могат да проверят подробно ТУК всичко за  ДТЗ. При монтаж на дефектно токовата защита се използва специална схема на свързване. Електрическата схема за свързване на ДТЗ зависи от нейното предназначение. По-новите ДТЗ са комбинирани с АП(автоматичен прекъсвач). Всеки трябва да е наясно, че ДТЗ се монтира само при трипроводни ел инсталации. При двужилни ел инсталации, монтажа на такова устройство е невъзможен. При липса на трето жило, защитата не може да се задейства или няма да роботи коректно.

 За много кратко време този преход към автоматизацията се превърна в предпочитан метод от все по-голям брой клиенти у нас. На сайта ни може да намерите полезна информация и за монтажа на автоматични предпазители в ел. инсталацията.

витлови предпазители, смяна бушони София

 

 

Ако желаете да направите поръчка за монтиране на дефектнотокова защита във вашия дом или офис, позвънете на денонощните телефони на Елвидом ООД:

02/ 8703103
0895/ 012345

Получавате:

  • Качествен монтаж
  • Гаранция
  • Изгодна цена