ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Монтаж на електромери

( Оценка 4.6 ) от ( 8 отзива )

Монтаж на електромери Елвидом ООД извършва професионален монтаж на електромери. Електромерите са уреди за измерване на консумираната електроенергия в монофазен или трифазен ток. Съществуват електромери, които са оборудвани с вход за свързване на външен часовник или с инфрачервен порт и вграден часовник, електромери за директно отчитане и електромери за монтаж, чрез токови трансформатори.

Монтаж на електромери София

 Съгласно нормативната база, всеки потребител на електрическа енергия трябва да има монтиран електромер, независимо дали ползва трифазен битов, трифазен промишлен ток или монофазен. Електромерите се делят освен по мощност, и по вида на измерваната електроенергия - активна и реактивна.

Във функционалните възможности на почти всеки електромер у нас се включват:

 

  • регистрация на консумираната енергия по тарифна схема „дневна – нощна”
  • управление на превключването на тарифите от вграден или външен превключвател
  • импулсен изход за връзка със система за събиране на информационния поток
  • широк диапазон на измерване, в някои случаи достигащ до 9 999 999.999 кW/h.

 

 Всеки консуматор на електроенергия трябва да бъде сигурен, че електромера му е монтиран по най-добрия начин. Така ще бъде гарантирана неговата максимална ефективност и функционалност, без да ощетява потребителя в сметките за ток. Изборът на фирма „Елвидом” ООД за монтирането на уредите автоматично означава сигурност и максимално удовлетворение от дейността на техниците ни при монтажа на електромера.

 След като работните ни екипи приключат работа, тяхно задължение е да издадат гаранционна бележка. Обикновено, продължителността на гаранцията за монтажа е равна на гаранцията на самия електромер.

 Предлагаме на нашите клиенти също свързване на ел табло, монтаж и смяна на витлови предпазители откриване на кражбата на ток и широка гама други електро услуги.

монтаж на електромермонтаж на електромери, ел техници

 Имате нужда от професионален монтаж на електромери, ел табла или други електро услуги? Необходимо е единствено да използвате телефоните за контакт с Елвидом ООД София - 02/ 8703103; 0895/ 012345 и да запишете удобен за вас час за посещение от нашите специалисти.