ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Монтаж на бойлери цена. Безплатна доставка на бойлери за София.

( Оценка 3.9 ) от ( 40 отзива )

Монтаж на бойлери цена Сервиз за монтиране на бойлери по домовете

 Електротехниците и водопроводчиците на Елвидом ООД работят на територията на цяла София град и околностите. Предлагаме ви монтаж на бойлери цена, достъпна и конкурентна. Клиентите ни могат до се възползват от ниските цени на професионален и бърз монтаж и ремонт на на бойлер, както и от безплатно доставяне на бойлери до дома. Това ви гарантира избор на бойлер от специалист, което със сигурност означава по-високо качество. По-долу са описани процедурите през които техниците ни преминават, за да монтират ел. уреда и начина на ценообразуване за дадената услуга по монтаж на бойлер.

Монтаж на бойлери цена София

 Ако е имало стар бойлер и на негово място ще монтираме новия, то първо демонтираме стария уред. Бойлера може да бъде вертикален, хоризонтален, със серпентина, комбиниран или на газ.

Демонтаж на бойлери цени

 • демонтаж на хоризонтален бойлер до 100л – 35 лв.
 • демонтаж на вертикален бойлер до 100л – 27 лв.
 • демонтаж на комбиниран бойлер до 100л – 55лв.
 • демонтаж на хоризонтален или вертикален бойлер със серпентина до 100 л – 65лв.
 • демонтаж на газов бойлер проточен или електрически проточен - 47 лв.

Щом вече сме осигурили мястото започва самото монтиране. Цените се определя от големината,  формата и начина на захващане на уреда.

Монтаж на бойлери цени 

 • монтаж на вертикален ел. или комбиниран бойлер за стена до 100л. – 65 лв.
 • монтаж на вертикален на ел. или комбиниран бойлер за стена над 100л. – 95 лв.
 • монтаж на бойлер на таван, без значение на марка и вид  до 100л – 85 лв.
 • монтаж на хоризонтален или вертикален бойлер със серпентина до 100 л – 105 лв.
 • монтаж на газов бойлер – 85 лв. 
 • демонтаж и монтаж на бойлер до 80 литра - 90 лв.
 • монтаж на бойлер над 80 литра - от 110 лв до -----

Следва монтирането на захранващите меки връзки осигуряващи водата за бойлера и връзката му с водопровода за студена и топла вода. Необходимо е да знаем размерите и вида на накрайниците на меките връзки. За ценообразуването при монтажа им е важно  ползват ли се колена, муфи, нипели и др. Възможен е директен монтаж единствено и само с меки връзки, което се определя от изводите и местоположението на бойлера. 

 • монтаж на мека връзка – 9 лв.
 • монтаж но коляно, муфа и др. – 9 лв. 

Монтажа на захранващият кабел към ел. част на бойлера се извършва от квалифициран ел.техник. Сечението на кабела се изчислява спрямо консумираната ел.енергия по специална формула, както и типа на проводника. 

 • свързване на ел.част на бойлера към проводник до 2,5мм2 – 17 лв.
 • свързване на ел.част на бойлера към проводник от 2,5-4мм2 – 19 лв. 

Последно се извършва монтажа на спирателните кранове и включването на бойлера към водопровода. Извършва се от правоспособен водопроводчик. Водата има посока и трябва да се спази. 

 • включване към водопровода – 7 лв. на точка
 • Монтаж на спирателен кран прав или ъглов на ½ – 7 лв.
 • Монтаж на спирателен кран прав или ъглов на ¾ – 11лв. 

Всички монтажни дейности се извършват от професионалисти с дългогодишен опит в монтажа на бойлери и други ел. домакински уреди.

Елвидом ООД издава гаранционни карти и осигурява сервизно обслужване на бойлерите монтирани от нашите специалисти.