ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "


Откриване на теч в търговски център

( Оценка 5.0 ) от ( 1 отзив )

 При нас постъпва сигнал за скрит теч на 22,06,2015 година в магазин за дрехи в голям търговски център, намиращ се в София на бул Ал.Стамболийски. Теча е скрит с променящ се дебит и без ясно изразена периодичност и системност. За теча е ясно само едно: стича се вода от тавана. Над магазина няма друга търговска площ. Няма план на тръбопроводи, канализация, климатизация, вентилация и други преминаващи комуникации.

 Пречка за термографското обследване се оказва голямата височина до тавана и окаченият таван от гипскартон и вата. Теча не се е проявявал от около 2 седмици, което допълнително затруднява термографското обследване и откриването на причината за теча. С помощта на техническата поддръжка на сградата и опита на термографският екип на Елвидом ООД стигаме до извода, че в момента е сухо и теча се проявява само при дъжд. След обследване на кухината на окаченият таван откриваме развъртяна ревизия на водостока. 

След монтаж на ревизията теча е отстранен, което е проверено с пускане на вода във водосточната тръба.