ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "


Откриване на скрит теч в Борово Бл 70

( Оценка 5.0 ) от ( 2 отзива )

Теч от съседи  В блок 70 на бул.Братя Бъкстон има теч в два апартамента, съответно на етаж 4 и етаж 5. В банята на етаж 4 тече от тавана и собствениците са организатори на термографското обследване за откриване на скритият теч, катож те смятат че теча е причинен от съседите над тях. Съседите от етаж 5, обаче не са на това мнение и отказват достъп до банята в тяхното жилище. Зя да рушим казуса ние предприехме обследване на банята за скрит теч на ет.4 и банята на ет.6. 

Откриване на скрит теч с камера 

 В уговореният ден и час термограф от Елвидом ООД беше на адреса. Взетото решение за обследване на банята на съседите през един етаж, доказа, че теча не слиза от етаж6, а е причинен някъде от етаж 5. Издаден е констативен протокол на база обследването,като са прикрепени снимки от термокамерата и препоръки за решаване на проблема. Нашият клиент е консултиран и му е разяснено към кого да се обърне за помощ. Установено е, че теча е причинен от отходна вода на канал и е свързан само и единствено с ползването на банята на съседите. При преминаване на вода, през вертикалният щранг вода не се разлива на мястото на теча. Клиента е останал доволен, като ни е издал и референция.

Всички снимки са качени с позволението и знанието на клиентите ни.