ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Трябва ли да изключвам бойлера, докато се къпя?

( Оценка 4.5 ) от ( 4 отзива )

 Относно безопасността на бойлера въпросите са много, както и опасностите и грешките при свързването му и неправилната  експлоатация.

 Желателно е да се изключва бойлера от ел.мрежа при къпане, ако ел.инсталация не разполага със ДТЗ или е двужилна-няма трето заземително жило. Препоръчително е бойлера при използване на банята да се изключва от бойлерното табло, като самото бойлерно табло също се подменя на определен период от време и подлежи на профилактика и замерване. Защо се прави това с бойлерното табло? Тук следва да обясним защо бойлерното табло във вид които го познаваме е опасно! Понеже самото бойлерно табло предствлява ел ключ с две линии. През него преминава фаза и нула. оригиналната схема е да се прекъснат фазата и нулата, но ако това се изпълни при двужилните ел инсталации има потенциална опасност! Тя се изразява в това, че при повреда на линията на нулата, фазата се качва  на заземителната клема през зануляването! Затова винаги се изключва бойлера или се преработва БТ, като нулата преминава директно и отново се свързва глима! 

Трябва ли да изключвам бойлера, докато се къпя?

 Защото има случай на повреда в самото електрическо табло и прехвърляне на фаза по нулевия проводник. В такъв случай ако ел.инсталация не е трипроводна и няма жило "земя", то фазата се прехвърля директно на корпус и тръби от занулителното мосче. Такива случай са недопустими от гледна точка на безопасността и трябва да бъдат редовно проверявани и сменяни ел. компонентите.

 Елвидом ООД препоръчва използването на качествени материали и квалифицирани електротехници. Но въпреки всички мерки за безопасност е добре и изключването на ел.бойлер от мрежата при къпане особено за бойлери, намиращи се в банята и липса на ДТЗ в електрическото ви табло. Също при бойлери захранени с двужилни кабели (само занулени), без трето жило, изключване на бойлера при къпане (по време на ползване) е задължително!

При изключен бойлер бие ток, моля незабавно се обърнете към сервизен техник 0895 012345!