ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Цени за откриване на кражба на ток

( Оценка 4.0 ) от ( 16 отзива )

Цени за откриване на кражба на токВъзползвайте се от нашите професионалисти и достъпни цени за откриване на кражба на ток. Кражбата на ток, или с други думи „нерегламентираното присъединяване” към ел. мрежа, включително и от съседи, е все по-често срещан проблем. Причините за увеличеното потребление на електроенергия могат да бъдат различни, но най-често се касае за кражба на ток. Естествено това трябва да се докаже и документира по протокол за да се послужи пред съответните институции.

Най-добрият вариант да откриете извършителя на такава кражба на електроенергия е да потърсите висококвалифицирани ел. техници и лицензирана фирма за откриване на кражба на ток. Специалистите, работещи в "Елвидом" ООД София, разполагат с отлични познания по електроинсталациите и структурата им и могат да извършат проверка за такава кражба на ток.

Откриване на кражба на ток

Благодарение на професионалната техника и апаратура, ел. техниците ни бързо установяват причината и откриват мястото на извършване на кражбата. Начините за незаконно включване към електроинсталацията са много, но нашите техници имат дългогодишен опит в откриването и доказването на кражба на ток от съседи. Кражбата се доказва трудно и едно от най-важните изисквания е да не се огласява предварително проверката. 

Най-общо, кражбата на ток може да се извърши по няколко начина: 

 

  • чрез нерегламентирано включване към вътрешната електроинсталация на сградата с проводник или мост (подобен тип кражби на ток се установяват бързо, понеже най-често се използват разпределителните кутии за стълбищното осветление); 
  • присъединяване към електрическата мрежа чрез кабели, свързани незаконно, директно в електротаблото на сградата; 
  •  кражба на електричество с използване на въздушни или скрити кабели; 

 

Имайте в предвид, че крадците на ток са изключително изобретателни и непрекъснато измислят нови и по-трудни за откриване методи за кражба на електроенергия. За да разберете откъде се извършва кражбата на електричество, трябва да се обърнете към екип от специалисти с отлични електропознания и опит. 

При нас работят само квалифицирани техници, които всеки ден се сблъскват с подобни проблеми. Обучени са професионално да откриват всякакви манипулации по електромрежата на жилищни и офис сгради, хотели, търговски центрове и заведения. 

Екипите ни от специалисти установяват кражбата на ток чрез цялостно прозвъняване на електроинсталацията. Ние разполагаме с техника за откриване и на скрити кабели за кражба на ток, които могат да се намират в различни участъци на ел. инсталацията в сградата. 

При констатирано нарушение, имаме готовност да Ви издадем констативен протокол, който да Ви послужи пред властите, ако имате намерение да подадете жалба и да си търсите правата по законов ред. 

Цени за откриване на кражба на ток

Елвидом ООД работи със следната ценова листа: 

Откриване и доказване на кражба на ток: 

Цени за откриване на кражба на ток и доказване на кражба на ток – от 50 лв. в зависимост от сложнността на инсталацията и необходимото време до 180 лв., като стандартно откриване на кражба на ток в апартамент за един абонатен номер (електромер) е 70 лв.

Други случаи, касаещи повишеното енергопотребление могат да бъдат: дефектирал домакински електроуред или повреден проводник в електроинсталацията на жилището.

Ако вследствие на проверката възникнат съмнения за подобен проблем, то нашите специалисти могат да извършат проверка на уредите Ви и инсталацията във вашия имот. Подобен тип обследване на ел. инсталацията и ел. уредите се извършва с професионални уреди – термовизионна камера, волтметър, ватметър, амперметър, точен нискоомен омметър и точен високоомен омметър при включена и изключена електроинсталация. 

Цена за обследване на електроинсталацията в собствеността на клиента от 2.50 лв. до 4.50 лв./т. 

Цена за тестване на консумацията на електроуред от – 20 лв до 25 лв. (зависи от времето необходимо за измерването ); 

Изпращане на техници до адрес: 

Цена за посещение на адрес в град София – 30 лв.; 

Цена за посещение на място извън град София за двете посоки – 0,79 лв/км; 

Издаване на документи: 

Цена за издаване на констативен протокол за кражба на ток – 55 лв.;

Цените са без ДДС.

намиране на кражба на токоткриване на кражба на ток, електротехници