ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "


Ремонт на бойлер в Дружба Бл 74

( Оценка 5.0 ) от ( 2 отзива )

Ремоонт на бойлер Теси Преди профилактика на централно топлоподааване, клиента записва час за диагностика и пълна профилактика на електричеески вертикален бойлер Теси от 80 литра. Клиента желае преди уупотреба бойлера да се прегледа от професионален сервиз за ремонт на бойлери, от съобръжения за сигурност. След записан час и оглед от страна на наш техник от сервиза, се оказва залепнал терморегулатор на бойлера, които е от тип RTS, бойлери Теси използват такъв тип комбиниран терморегулатор за бойлер. Пластината на регулаатора е залепнала, поради използването на бойлера веднъж годишно, само при профилактика на ТЕЦ.

Ремонт на бойлер 

 Сервиз за ремонт на бойлери на място Елвидом извършва смяната на терморегулатора, бойлера се пуска в експлоатация, замерват се работните показатели и параметри и се проследява цялостната му работа. След, като не са открити други повреди по бойлера ремонтаа е приключил. Бойлера загрява вода, включва и изключва терморегулатора, заземен и обезопасен и с проверен възвратен клапан. Направена е пълна профилактика и нужният ремонт на бойлер Теси.

Издадена е гаранционна карта за ремонта, с описание на вложените материали.