ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Свръзване и монтаж на бойлери

( Оценка 5.0 ) от ( 1 отзив )

Бойлерите се групират и квалифицират в групи в зависимост от вида и предназначението им. Разнообразието на марки и техните разновидности е огромно , както и класовете на бойлерите. Бойлера съхранява топлата вода във водосъдържател, а нейнотно нагряване става посредством електрическа енергия, слънчева енергия или друг вид алтернативна форма на енергия. Комбинираните бойлери както и термопомпените бойлери имат серпентини/а във водосъдържателя. През тази серпентина / семпертина  циркулира топла вода която затопля водата във водосъдържателя на бойлера. Серпентината е всъщност топлообменник между дадена система и електрическият бойлер.


свърване на бойлерСвързване и монтаж на бойлери 

В един бойлер може да има две серпентини и електрически нагревател. Електрическият нагревател подгрява с електрическа енергия а серпентините преминава топла вода от локалното парно и от друг топлоизточник например соларни панели, като затоплят водата в бойлера и така спестяват електроенергия. При спадане на температурата на течността в серпентините, се вклюва електрическият нагревател. Системата изисква монтиране на датчици и клапани с цел да предотврати нагряване на течността в серпентините, при работещ ел нагревател на бойлера, а недействащ алтернативен източник на топлина, затоплящ водата в серпентините. Ще обясним подробно начина на свързване на бойлерите.

Свързване на бойлер към водопровод

Първо и основно свързване на бойлера е със водопровода. В бойлера трябва да влезе студена вода, да напълни водосъдържателя и да бъде загрята до допостимите норми. Затоплената вече вода трябва да се премине в последствие към водопровода отново, но вече като топла вода и да стигне до всички точки на водопровода. Свързването на водопровода и бойлера се извършва посредством, тръби от PPR, медни тръби, меки връзки или метални тръби. Напасването на размерите на тръбите и изводите на бойлера става посредством преходи от един материал към друг и преходи за компенсиране на размера на тръбите.

Желателно е бойлера да бъде свързан към водопровода, чрез спирателни кранове за да може при нужда да се изолира само той от водопреносната мрежа, която захранва. Важно е преди водата да влезе във водосъдържателя на бойлера да се филтрира, т.е да има филтър преди бойлера. Това може да се извърши и със комбиниран кран-филтър или с друг специален филтър.

При свързването на тръбопровода трябва да се спази още едно основна правило: правилен и задължителен монтаж на възвратен клапан на бойлера. Този възвратен клапан е механична защита от експлозия на бойлера от евентуално прегряване. Когато водата достигне стойности на налягането по високи от предвидените то възвратния клапан се отваря и изпуска налягането. При по високо входящо налягане на студената вода, задължително се монтира редуцир вентил за понижаване на налягането до работни стойности, нормални за даденият водонагревател(бойлер).

Свързване на бойлер към ел мрежа

Свързването на електрически бойлер към електро инсталацията трябва да се извърши от правоспособен електротехник. Прието по международни стандарти ел захранване на бойлера да се подава през ДТЗ и бойлерно табло за безопасност. Бойлерното захранване трябва да е на отделен токов кръг и да е самостоятелно. Не е желателни и дори е недопостимо използването на щепсел за захранване на бойлера, както и включване на щепсела в незаземен и необезопасен контакт.

При свързването на електрическият кабел на бойлера се спазва стриктно мястото предназначено от производителя за фазата, нулата и земята подавани от ел инсталация. При липса на заземителен проводник се извършва зануляване на електрическият бойлер, което трябва да се направи с повишено внимание и да се провери. Не са рядко случайте на офазяване на корпуса на бойлера, което може да доведе до нежелателни последици.

Свързване на бойлер към парно

При бойлери със серпентини се извършва и свързване на серпентините към системата на топлоподаване. Тази система може да е локално парно или друг топлоизточник.  Свързването тук е аналогично както свързването към водопровода.

Захранването на серпентината може да се подаде от различни системи от локалното парно, като термопомпа, соларен панел, централно парно, камина с водна риза, газово котле и др. При всички присъединетелни свързвания на бойлерите за които ви споменахме се изискват познания и професионални умения и познаване на тънкостите на обезвъздушаване. Трябва да бъде спазена посоката на водата, цолажа на присъединяващите  тръби, фитинги и тръби и най-вече електрическото захранване.

При газовите бойлери свързването към газта се извършва със медни тръби и специални кранове и вентили, а при използване на газова бутилка се използват специални маркучи за газ и вентили. Правилното и безопасно свързването на електрическият бойлер към водопровода и ел инсталацията удостоверява гаранцията на бойлера.  Неправилно свързване на електрическият бойлер е опнасно, а също и при неправилно свързване гаранцията отпада.

Цени за свързване и монтаж на бойлери.