ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Защо е желателна техническата профилактика на бойлера?

( Оценка 5.0 ) от ( 6 отзива )

 Бойлерът е уред, спадащ към едрата бяла техника, използван за нагряване на вода за битови нужди.

 Бойлерите могат да бъдат проточни и обемни. Обемните могат да бъдат вертикални или хоризонтални, стенни или стоящи. Някои модели проточни бойлери се монтират директно към смесителя (чешмата) и имат малък обем (от 3 до 10 л).

 Всички тези бойлери работят на един и същ принцип или поне на много близък. Затова те са сходни по устройство. Всички бойлери имат и еднакво предназначение – да затоплят определено количество вода спрямо начина си на ползване, а някои и да я съхраняват(например обемните бойлери).

 Но знае се, че когато един затворен съд е под налягане е опасен, а още повече когато нагряваме водата в него, защото тя се разширява допълнително. По тези и други причини бойлерът като уред трябва да се обезопаси максимално. Неработещи защити на бойлера могат да предизвикат неописуеми поражения. Примерно при повредена термозащита захранването на даден електрически бойлер няма да изключи и ако не сработи предпазният вентил, то има реална опасност от експлодиране на водосъдържателя на бойлера.

 Подобна опасност се появява и при износване на нагревателя на ел.бойлер. Когато се износи достатъчно нагревателя се сцепва и понякога опира на корпус и подава напрежение директно във водата и корпуса на бойлера. В такъв момент, ако нямате дефектно токова защита или не е занулен и заземен бойлера има реална опасност да попаднете под напрежение.

Това са само част от причините да си поддържате бойлера в изряден вид и да ползвате за целта само услугите на оторизирани сервизи и квалифицирани електротехници. Само това може да гарантира безопасна експлоатация на ел.уреда и пълна надеждност и безопасност.

 Техническата безопасност на бойлера се проверява най-вече при бойлери, които се ползват само при профилактика на топлоподаването. Такива бойлери обикновено са пълни с вода, но не се използват повече от 1-2 месеца в годината.  Затова винаги преди профилактика и спниране на топлата вода е желателно да извършите тихническа профилактика на вашият уред.