ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Трябва ли да изключвам бойлера, докато се къпя?

( Оценка 5.0 ) от ( 3 отзива )

Относно безопасността на бойлера въпросите са много, както и опасностите и грешките при свързването му и неправилната  експлоатация.

Желателно е да се изключва бойлера от ел.мрежа при къпане, ако ел.инсталация не разполага със ДТЗ или е двужилна-няма трето заземително жило. Препоръчително е бойлера при използване на банята да се изключва от бойлерното табло, като самото бойлерно табло също се подменя на определен период от време и подлежи на профилактика и замерване. Защо се прави това с бойлерното табло?

Защото има случай на повреда в самото табло и прехвърляне на фаза по нулевия проводник. В такъв случай ако ел.инсталация не е трипроводна и няма жило "земя", то фазата се прехвърля директно на корпус и тръби от занулителното мосче. Такива случай са недопустими от гледна точка на безопасността и трябва да бъдат редовно проверявани и сменяни ел. компонентите.

Елвидом ООД препоръчва използването на качествени материали и квалифицирани електротехници. Но въпреки всички мерки за безопасност е добре и изключването на ел.бойлер от мрежата при къпане особено за бойлери, намиращи се в банята и липса на ДТЗ в електрическото ви табло.